Names of Saints for Baby Girls – A

 1. Abaght
 2. Abra
 3. Ada
 4. Adela
 5. Adelaide
 6. Adelgundis
 7. Adelina
 8. Adeloga
 9. Aebbe
 10. Aelia
 11. Afra
 12. Agape
 13. Agatha
 14. Agathoclia
 15. Agia
 16. Agnes
 17. Agnofleta
 18. Agrippina
 19. Aia
 20. Albertina
 21. Albina
 22. Alda
 23. Aldegondes – January 30
 24. Alena
 25. Aleth
 26. Alexandra
 27. Alice – February 05, December 16
 28. Almedha
 29. Alodia
 30. Alphais
 31. Alphonsa
 32. Amalburga
 33. Amalia
 34. Amandine
 35. Amelia
 36. Anastasia – December 24, December 25
 37. Angela
 38. Angelella
 39. Angelina
 40. Anysia – December 30
 41. Anna
 42. Anne – July 26
 43. Anne Line
 44. Antonia
 45. Antonina
 46. Anstrude
 47. Apollonia – February 9
 48. Apolline
 49. Apphia
 50. Apronia
 51. Aquilina
 52. Asella
 53. Assunta
 54. Athanasia
 55. Attracta
 56. Aude
 57. Aurea – October 4
 58. Austrude
 59. Auzalie
 60. Aya
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *